Nortransport AS søker krokbiler, og skapbiler til distribusjon

Nortransport AS søker etter krokbiler med henger til landbruksrelatert kjøring. Transporten er sesongpreget med minst behov i sommermånedene. Kjøringen innebærer også helgekjøring i turnusordning. Nortransport holder isolerte containere til transporten. På grunn av økende godsmengde har vi også behov for flere skapbiler til distribusjon. Hovedsakelig kjøring i Hedmark/ Oppland mot Oslo og Øst/ Vestfold. Behovet […]