Nortransport AS søker krokbiler

Nortransport AS søker etter krokbiler med henger til landbruksrelatert kjøring.
Transporten er sesongpreget med minst behov i sommermånedene.
Kjøringen innebærer også helgekjøring i turnusordning.
Nortransport holder isolerte containere til transporten.

Henvendelse til:
Knut Berger – mob 934 06 600